Kontakt

heyoucontact@gmail.com

 

Šéfredaktor: Katarína Barteková

katka.bartekova@gmail.com

 

Zodpovední za kategórie:

Názory: Katarína Barteková – katka.bartekova@gmail.com

Ľudia: Dušan Dobrík – d.s.dobrik@gmail.com

Umenie: Viktória Barillová – viki.barillova@gmail.com

Škola:  Martin Hocheľ – mato.hochel@gmail.com

Veda a technika: Michaela Weberová – 1998michaelaw@gmail.com

Tvorba: Michaela Weberová – 1998michaelaw@gmail.com

Fotografie: Ester Kenerešová – esterkeneresova@gmail.com

 

Správa webu:

Martin Bednárik – mbednarik8@gmail.com